شرکت فن آوری اطلاعات داده بان آریا
تهران - خیابان بخارست کوچه چهارم پلاک بیست و چهار | 021 - 88537140

Welcome to

شرکت فن آوری اطلاعات داده بان آریا


پشتیبانی مطمئن در صنعت انفورماتیک


Cisco Network Equipment - HP ServerAndroid - IOS Mobile Application طراحی و تولید سیستمهای جامع مبتنی بر تلفن همراه


Contact شرکت فن آوری اطلاعات داده بان آریا


Address: تهران - خیابان بخارست کوچه چهارم پلاک بیست و چهار

Phone: 021 - 88537140
Fax Number: 021- 88537142
Email: info@dadehban.com
Business Hours: 09:00 - 17:00
روزهای شنبه تا چهارشنبه